Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Νεολαίας της Ιμβριακής Ένωσης

ΔΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΕΜΘ 2016

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Νεολαίας της Ιμβριακής Ένωσης

Το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες του τμήματος Νεολαίας της Ι.Ε.Μ.Θ.

Σύνθεση του Δ.Σ 

Πρόεδρος: Παναγιώτης Ρεκτσίνης

Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Φυντάνης

Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Σταματίδης

Ταμίας: Νικόλαος Μήτσας

Ειδ. Γραμματέας: Βασιλική Βάντσου

Μέλος: Φίλιππος Μήτσας

Μέλος: Ευστράτιος Παναγιωτίδης

Αναπληρωματικοί:

Άγγελος Μήτσας

Βασιλική Κωνσταντινίδου

Εποπτικό Συμβούλιο:

Δημήτριος Βάντσος

Νεκτάριος Κομνηνάρας

ΔΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΕΜΘ 2016