Συνάντηση «Φίλων της Ίμβρου» και Μελών στο Roof garden της Ιμβριακής Ένωσης

Συνάντηση «Φίλων της Ίμβρου» και Μελών στο Roof garden της Ιμβριακής Ένωσης

Συνάντηση την Παρασκευή 19/6/2015 στο Roof Garden της Ιμβριακής Ένωσης.

Φίλων της Ίμβρου και Μελών Ώρα 9 μμ

Σε περίπτωση βροχής η συνάντηση θα γίνει στον 1ο όροφο.