Στόχοι και αιτήματα

Η 1η σελίδα του 1ου καταστατικού της Ι.Ε.Μ.Θ το 1927


Στόχοι της Ι.Ε.Μ.Θ. είναι :

 • Η προώθηση και προβολή του Ιμβριακού προβλήματος καθώς και η βελτίωση των συνθηκών των απομεινάντων Ιμβρίων και Τενεδίων σα νησιά καθώς και όσων ενδιαφέρονται για επαναπατρισμό ή έστω για περιοδική παραμονή σε αυτά
 • Η συμμετοχή της Ι.Ε.Μ.Θ. στο κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι της Θεσσαλονίκης
 • Η συσπείρωση των μελών της Ιμβριακής Ένωσης και η ενεργοποίησή τους στα πλαίσια των δραστηριοτήτων στις διάφορες Επιτροπές και Τμήματα

 

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΜΒΡΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ

 1. Άμεση και αποτελεσματική αναγνώριση κληρονομικών δικαιωμάτων ανεξαρτήτως υπηκοότητας.
 2. Απόδοση της τουρκικής υπηκοότητας στους γηγενείς κατοίκους των νησιών που εκδιώχθηκαν και στους απογόνους τους.
 3. Απόδοση στους αρχικούς ιδιοκτήτες τους των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν, αλλά δεν χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς σκοπούς.
 4. Επαναλειτουργία ενός τουλάχιστον ελληνικού σχολείου στην Ίμβρο.
 5. Αναστολή της διαδικασίας καταγραφής του Κτηματολογίου για μια δεκαετία, ώστε να αποκατασταθούν οι αδικίες που οδήγησαν σε δημεύσεις περιουσιών.
 6. Συγκεκριμένα άμεσα μέτρα για την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο νησιών.
 7. Ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των δύο νησιών, καθώς και με λιμάνια στην Ελλάδα.
 8. Βελτίωση των υποδομών και των συνθηκών διαβίωσης στα ελληνικά παραδοσιακά χωριά της Ίμβρου.
 9. Επιστροφή των σχολικών κτηρίων και των λοιπών ακινήτων των ελληνικών κοινοτήτων που δημεύθηκαν και χρήση τους προς κοινωφελείς σκοπούς.
 10. Καθιέρωση τακτικού διαλόγου μεταξύ των τουρκικών αρχών και των εκπροσώπων των Ιμβρίων και Τενεδίων για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.
 11. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση των προτάσεων του Ψηφίσματος για την Ίμβρο και την Τένεδο από το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Κυβέρνηση.

 

Τα σημερινά προβλήματα των Ιμβρίων και Τενεδίων, όπως καταγράφονται στο ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 27 Ιουνίου 2008

 • Άνοιγμα ενός τουλάχιστον Ελληνικού σχολείου
 • Άμεση αναγνώριση των κληρονομικών δικαιωμάτων των Ελλήνων υπηκόων
 • Αποκατάσταση δημευμένων ιδρυμάτων
 • Απόδοση κοινοτικών ακινήτων
 • Απόδοση απαλλοτριωμένων εκτάσεων
 • Άμεση απόδοση της Τουρκικής υπηκοότητας
 • Αποκατάσταση και διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του νησιού
 • Βελτίωση βασικών υποδομών
 • Αποκατάσταση δημεύσεων ατομικών περιουσιών μέσω του Κτηματολογίου
 • Ακτοπλοϊκή σύνδεση Ίμβρου με Τένεδο και την Ελλάδα
ΙΜΒΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ