dieuthidria sxoleiou

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde 1951’de kurulan ve 1964’te kurucusunun isteðiyle kapatýlan Özel Gökçeada Rum Ýlkokulunda, yarým asýr sonra yeniden ders zili çaldý.Toplam 4 öðrencinin kayýt yaptýrdýðý okulda 2013-2014 eðitim öðretim yýlý çalýnan ilk ders ziliyle baþladý.Okula Musa Avcý (5), Dimitri Kalpas (6), Sofia Avcý (8) ve Kaan Kaleci (10) isimli öðrenciler kayýt yaptýrdý. Okul önünde düzenlenen törene Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Kutlu Tekin Baþ, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Yorgo Draguni Kyrillos, Vakýflar Genel Müdürlüðü Vakýflar Meclisi Üyesi Laki Vingas, Özel Gökçeada Rum Ýlkokulu kurucusu Anna Koçumal, Adada yaþayan Rum asýllý Türk vatandaþlarý katýldý. (Anadolu Ajansý – Burak Akay) (20130916)

ΙΜΒΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ